การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดการศึกษาของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช = An Analytical Study of the Educational Management in the Reign of King Narai the Great /

ผู้แต่ง
สุรพล ชูช่วง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.593 ส852 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฎ) 235 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.