ปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of English Language Teaching and Learning Management of School Teachers, Wiang Sub-District, Fang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ศิริกัญญา บุญช่วย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ศ447ป 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฐ) 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.