แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Incentives in Learning English of the 4th Cluster Students of Jetuponsuksa School, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ปัญญา จีนประชา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.154 ป524ร 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฏ) 119 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.