การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนานักเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น = Application of Buddhist Dhamma to Student Improvement in Schools under Khon Kaen Educational Office Service Area 2, Puey Noi District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ แทนวัน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส854ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ญ) 75 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.