ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Satisfaction towards Service using through Internet System of the Students Receiving Quota from Maejo University /

ผู้แต่ง
พรินทร บุญเรือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.306 พ425ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฑ) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.