การประยุกต์ใช้ศีล 5 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Application of the Five Precepts of Prathom 6 Students' under Educatinal Qualification Development Pho Mhuen, Selaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เถลิงเกียรติ เพียรสิงห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ถ522ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฒ) 121 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.