สภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = The State of Educational Management of the Preschool Children Development Center of Lccal Administration, Om Koi District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
จงดี อินต๊ะนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 จ124ส 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฏ) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.