ความต้องการของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเรือนจำจังหวัดสงขลา = The Need of Prisoners in Education Management in Songkhla Central Jail /

ผู้แต่ง
จิรทีปต์ ช่วยคง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 365.66 จ493ต 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฏ) 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.