ความต้องการการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนของครูโรงเรียนศูนย์เครือข่ายคุณภาพที่ 10 อำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Teachers' Requirements in Conducting Classroom Research at Schools of Kaset Wisai Education Quality Network Centre 10 Office of Roi Et Procinvcial Elementary Education Service Office 2 /

ผู้แต่ง
สุภีพร โคตรคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.72 ส836ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ณ) 124 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.