ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการหมู่บ้านศีล 5 ในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Opinion Towards Panca Sila Village Project in the Area of Ronphibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระปลัดสุชาติ สุชาโต (รักประทุม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ส761ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ด) 174 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.