การสร้างสุขภาวะของชีวิตตามแนวโพชฌงค์ในพระพุทธศาสนา = Creation of Healthy Life with Bojjhanga in Buddhism /

ผู้แต่ง
แม่ชีสุภาพรรณ กลิ่นนาค
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301613 ส838ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฎ) 220 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.