'พููด' น้อย 'ได้' มาก = Talk Less Get More /

ผู้แต่ง
เฌอมาลย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1