ปฏิวัติระบบการศึกษาตลอดชีวิต /

ผู้แต่ง
วีระ อำพันสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
374 ว841ป 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(4), 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.