เศรษฐศาสตร์แรงงาน = Labor Economics /

ผู้แต่ง
นงนุช สุนทรชวกานต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1