การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politis, Economy and Society /

ผู้แต่ง
ปรีชา เรืองจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1