การประยุกต์ใช้หลักภาวนาในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง = An Application of Bhavana Principles Living Lives of People in the Area of Bangkaew District, Pattalung Province /

ผู้แต่ง
พระปิยะ ทิพวารี (ปริชาโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ป621ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ณ) 166 หน้า ; 30 ซม.