การปรับตัวด้านสังคมของผู้สูงอายุของชุมชนตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮองสอน = Social Adaptation of the Elderly in Tambon Chong Kham Community, Mueang District, Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
พระเสรี ธีรปญฺโญ (นาคะปรีชา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 305.26 ส928ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฎ) 171 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.