การปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ = The Practice of Religious Performance of Buddhist Lay People in Klongthom District, Krabi Province /

ผู้แต่ง
พระสมชาย ปิยธมฺโม (ขำสม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 ส239ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ต) 206 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.