การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีชักพระของวัดประสิทธิธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's Participation in the Traditional Conservation of Chak Phra Festival at Wat Prasittharam, Mueang District, Surat Thani Province /

ผู้แต่ง
พระครูประสิทธิชลธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553