การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Personnel's Working Performance in Conformity to Saraniyadhamma of Fort Wachirawut Hospital Army Area 4, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
จิตตกร ดำช่วย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 จ399ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ป) 208 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.