การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Performance According to Iddhipada 4 in Study of Students in Phraborommatatupitakvittaya School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุกิจ มลสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส741ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ด) 169 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.