จิตตภาวนาตามแนวพระสูตร /

Corporate Author
สำนักราชเลขาธิการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 ส691จ 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
352 หน้า