การนำหลักเบญจธรรมไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Panca Dhamma in Living a Daily Life of Students' Parents in Thungsong Sahaprachasan School, Khoa Khaw Sub-District, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุจิตรา ธานีรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ส753ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ท) 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.