การนำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนบางขันวิทยา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Itthipatha 4 in Studying of the 4th Level Students in Bangkhanvittaya School, Bang Khan District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
กฤษณา เทพสุวรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก282ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฑ) 123 หน้า ; 30 ซม.