ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอีสาน = Bhuridatta Thera's Way of Meditation Affcting to Isan Culture /

ผู้แต่ง
โชติช่วง เนตรครุธ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ช825ป 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ช) 150 หน้า ; 30 ซม.