100 คนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง /

ผู้แต่ง
ทศ คณนาพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1