100 คนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง /

ผู้แต่ง
ทศ คณนาพร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
920.0593 ท234ห 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.