วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน = How to Be Good at Performance Appraisals /

ผู้แต่ง
ดิ๊ก โกรเต้
Corporate Author
วุฒินันท์ ชุมภู, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1