เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ = Very-easy Research Proposal Writing /

ผู้แต่ง
กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1