ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองสุราษฎร์ธานี = People's Satisfaction of the Police Investigation Service, Mueang Surattthani Police Station /

ผู้แต่ง
สาทร เหลืองปฏิพัทธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ส634ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฑ) 148 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.