กะเทาะเปลือกความทุกข์ สุขให้ถึงแก่น /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 ส239ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.