สายธารแห่งรอยอดีต : ประวัติศาสตร์ของพม่าในมุมมองของข้าพเจ้า /

ผู้แต่ง
ถั่นมิ้นอู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุคส์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1