ยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2