การดำเนินชีวิตตามหลักเบญจศีล เบญจธรรมของนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Way of Life Based on Panca Sila and Panca Dhamma of Students in Maireang Prachason School, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
วาสนา เอี่ยมสิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558