ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเทศนคร นครศรีธรรมราช = People's Satisfaction Towards Service of Nakhon Si Thammarat Municipality Hospital, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุภาภร ปาณียะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.11 ส837ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 225 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.