ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย = On Theories of Political Schience and Public Administration /

ผู้แต่ง
วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1