พุทธปรัชญาเถรวาท = Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
รัชชัย ขยันทำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ร321พ 2559
พิมพ์ลักษณ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
108 หน้า ; 30 ซม.