การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานแก่บุตรธิดาของบิดา มารดาตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = Parents' Cultivation of Basic Virtues to Children, Nong Jorakhe Sub-District, Nong Khae District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
พิมพ์ชนก อยู่ดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 173 พ715ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ป) 191 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.