นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย = Nidhi Eoseewong in/and the Thai Political Crisis /

ผู้แต่ง
ไชยันต์ ไชยพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1