ทักษะ 7C ของครู 4.0 /

ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.1 พ721ท 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
336 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ ; 21 ซม.