เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง "ประวัติศาสตร์ต้นรัชกาลที่ 6" /

ผู้แต่ง
วรชาติ มีชูบท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1