ผู้นำสร้างผู้นำ = Leader Builds Leaders /

ผู้แต่ง
กฤษณ์ รุยาพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1