การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Ethics in Daily Life of Police Officers, Thungsong Police Station, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ธานิฐศร ธรรมจิตต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ธ515ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ผ) 205 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.