การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Ethics in Daily Life of Police Officers, Thungsong Police Station, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ธานิฐศร ธรรมจิตต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554