ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของปกาเกอะญอ บ้านวัดจันทร์ หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting the Change in Lifestyles of the Pgazk Nyau, Ban Wat Chan, Moo 3, Ban Chan Sub-District, Mae Chaem District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
อารีย์ พานทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 303.48 อ662ป 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฎ) 158 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.