การปฏิบัติตนตามหลักพละ 5 ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Performance on Pala Principles of Students in Thungsongsahaprachasan School, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมยา อธิมุตติกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส273ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ธ) 176 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.