ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Guardians' Opinion Towards Discipline of Secondary and High School Students, Srithammaratsuksa School, Tawang Sub-District, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
เทวฤทธิ์ สถาพร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.59 ท642ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ต) 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.