การคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นตามทัศนะของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช = Vocational Students' Opinion Towards Opposite-Sex Companionship, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมพงศ์ วรรณถนอม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.714 ส262ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ณ) 182 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.