ธรรมะในพระบรมราโชวาท : พระบรมราโชวาทที่งดงามด้วยธรรมของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
ฮ.นิกฮูกี้
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.915 ฮ111ธ 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(8), 176 หน้า ; 21 ซม.