การใช้หลักพรหมวิหารธรรมของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นโรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Brahmaviharadhmma of Parent in Taking Care of Teenagers, Nabon School, Nabon District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
เนติยา ผลหิรัญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 649 น786บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ธ) 159 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.