การนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในวิถีชีวิตของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sangahavatthu in the Way of Life of the Community Welfare Fund, Kuannonghong Sub-District, Cha-Uad District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ปิยาภรณ์ กาญจนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 361.8 ป629ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-น) 203 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.