การนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จำกัด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of the Five Precepts for Daily Life Practice of the Members of Supanimitcha Uatpattana Agricultural Group Limited, Cha-Uat District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมคเณย์ จำนงจิต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 334.2 ส233ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ถ) 196 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.